Urząd Miejski w Głownie

ul. Młynarska 15

95-015 Głowno

tel. 42 719 11 51

e-mail: sekretariat@glowno.pl 

Skrzynka podawcza na ePuap: /UMGlowno/skrytka


Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są:

we wtorki - od 12:00 do 15:00 przez Burmistrza.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach 9:00-10:30 w siedzibie Rady Miejskiej w Głownie, ul. Dworska 4, pok. 4.

 

Czas pracy Urzędu jest następujący:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 08:30 - 15:30

wtorek: 8.00 - 16.00

 

Numery kont bankowych:

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna na które wpłaca się /opłatę skarbową , podatki i opłaty lokalne/.

Nr rachunku 69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

 

Konto do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nr rachunku  14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

 

Konto depozytów na które wpłaca się opłaty Wadium - tytułem /uczestnictwo w przetargach/.

Nr rachunku 80 8787 0000 0024 6899 2000 0004