Głowno, dnia 14 czerwca 2013 roku

Znak sprawy: ITB.272.06.2013/AJ

 

 

 

                                   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę budżetu Gminy Miasta Głowno wraz z jednostkami podległymi wybrana została oferta nr 1, złożona przez Bank Spółdzielczy w Zgierzu ul. Długa 62A, 95-100 Zgierz. Oferta uzyskała największą liczbę punktów podczas oceny w oparciu o ustanowione przez zamawiającego kryteria – łącznie 99,97pkt.

 

Istotne elementy oferty: Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za nw. ceny jednostkowe:

 1. Otwarcie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych) – 0,00zł/szt.
 2. Prowadzenie rachunków bankowych (bieżących lub pomocniczych – 0,00zł/szt.
 3. Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w formie papierowej – 0,00zł/szt.
 4. Przelewy na rachunki jednostek zamawiającego (gminy) – 0,00zł/szt
 5. Opłata za przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z jednostki organizacyjnej gminy – 0,00zł/szt.
 6. Opłata za wydanie blankietów czeków gotówkowych – 0,00zł/szt. (1 czek)
 7. Prowizje od wypłat gotówkowych – 0,00%
 8. Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunek banku prowadzącego obsługę (nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy) – 0,00%
 9. Oprocentowanie środków na rachunkach (bieżącym lub pomocniczym) – 3,11%
 10. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 3,06%
 11. Oprocentowanie automatycznego lokowania środków powyżej kwoty 100000zł (overnight) – 3,11%.

 

Uzyskania ocena w oparciu o ustanowione przez zamawiającego kryteria:

 

1.  Cena za otwarcie 1 rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego  (Pcor)  (dotyczy

rachunków gminy i jednostek organizacyjnych) – minimalizacja – waga 5%. Liczba otrzymanych punktów -  5,00pkt

2.  Cena za prowadzenie 1 rachunku bankowego  (Pcpb)(niezależnie od tego czy dotyczy to

rachunku bieżącego czy pomocniczego)    minimalizacja    waga  13%. Liczba otrzymanych punktów  13,00pkt

3.  Cena za 1 przelew na rachunek prowadzony w innym banku w formie papierowej  (Pcib) 

minimalizacja – waga 8%. Liczba otrzymanych punktów – 8,00pkt

4.  Cena za 1 przelew na rachunek jednostki organizacyjnej gminy  (Pcpjg)    minimalizacja 

waga 8%. Liczba uzyskanych punktów - 8,00pkt

5.  Cena (opłata) za 1 przelew z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z jednostki

organizacyjnej gminy  (Pcpel)    minimalizacja    waga 6%. Liczba uzyskanych punktów -  6,00pkt

6.  Cena (opłata) za wydanie 1 sztuki czeku gotówkowego  (Pcc)  -minimalizacja    waga 1%.

Liczba uzyskanych punktów – 1,00pkt

7.  Prowizja od wypłat gotówkowych  (Ppr)  -minimalizacja    waga 2%. Liczba uzyskanych punktów – 2,00pkt

8.  Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunek w banku prowadzącym obsługę  (Pwg)

( nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy)-minimalizacja    waga 7%. Liczba uzyskanych punktów – 7,00pkt

9.  Oprocentowanie środków na rachunkach  (Pop)  (bieżącym lub pomocniczym)  -maksymalizacja – waga 30%. Liczba uzyskanych punktów - 30,00pkt

10.  Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym  (Pok)    minimalizacja –  waga 10%. Liczba uzyskanych punktów – 9,97pkt

11.  Oprocentowanie automatycznego lokowania środków powyżej kwoty 100000zł na

rachunkach gminy, na lokatach krótkoterminowych typu overnight  (Pov)–  maksymalizacja 

waga 10%. Liczba uzyskanych punktów – 10,00pkt.

 

Ostateczna ocena  punktowa oferty (łączna liczba uzyskanych punktów) – 99,97pkt

 

 

Oprócz ww. oferty złożona została oferta nr 2: Bank Spółdzielczy w Głownie ul. Młynarska 5/13, 95-015 Głowno.

Istotne elementy oferty: Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za nw. ceny jednostkowe:

 1. Otwarcie rachunków bankowych (bieżących i pomocniczych) – 0,00zł/szt.
 2. Prowadzenie rachunków bankowych (bieżących lub pomocniczych – 0,00zł/szt.
 3. Przelewy na rachunki prowadzone w innych bankach w formie papierowej – 0,00zł/szt.
 4. Przelewy na rachunki jednostek zamawiającego (gminy) – 0,00zł/szt
 5. Opłata za przelewy z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z jednostki organizacyjnej gminy – 0,00zł/szt.
 6. Opłata za wydanie blankietów czeków gotówkowych – 0,00zł/szt. (1 czek)
 7. Prowizje od wypłat gotówkowych – 0,00%
 8. Prowizje od wpłat gotówkowych na rachunek banku prowadzącego obsługę (nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy) – 0,00%
 9. Oprocentowanie środków na rachunkach (bieżącym lub pomocniczym) – 2,85%
 10. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – 3,05%
 11. Oprocentowanie automatycznego lokowania środków powyżej kwoty 100000zł (overnight) – 2,86%.

 

Uzyskania ocena w oparciu o ustanowione przez zamawiającego kryteria:

 

1.  Cena za otwarcie 1 rachunku bankowego bieżącego lub pomocniczego  (Pcor)  (dotyczy

rachunków gminy i jednostek organizacyjnych) – minimalizacja – waga 5%. Liczba otrzymanych punktów -  5,00pkt

2.  Cena za prowadzenie 1 rachunku bankowego  (Pcpb)(niezależnie od tego czy dotyczy to

rachunku bieżącego czy pomocniczego)    minimalizacja    waga  13%. Liczba otrzymanych punktów  13,00pkt

3.  Cena za 1 przelew na rachunek prowadzony w innym banku w formie papierowej  (Pcib) 

minimalizacja – waga 8%. Liczba otrzymanych punktów – 8,00pkt

4.  Cena za 1 przelew na rachunek jednostki organizacyjnej gminy  (Pcpjg)    minimalizacja 

waga 8%. Liczba uzyskanych punktów - 8,00pkt

5.  Cena (opłata) za 1 przelew z wykorzystaniem drogi elektronicznej bezpośrednio z jednostki

organizacyjnej gminy  (Pcpel)    minimalizacja    waga 6%. Liczba uzyskanych punktów -  6,00pkt

6.  Cena (opłata) za wydanie 1 sztuki czeku gotówkowego  (Pcc)  -minimalizacja    waga 1%.

Liczba uzyskanych punktów – 1,00pkt

7.  Prowizja od wypłat gotówkowych  (Ppr)  -minimalizacja    waga 2%. Liczba uzyskanych punktów – 2,00pkt

8.  Prowizja od wpłat gotówkowych na rachunek w banku prowadzącym obsługę  (Pwg)

( nie dotyczy jednostek organizacyjnych gminy)-minimalizacja    waga 7%. Liczba uzyskanych punktów – 7,00pkt

9.  Oprocentowanie środków na rachunkach  (Pop)  (bieżącym lub pomocniczym)  -maksymalizacja – waga 30%. Liczba uzyskanych punktów – 27,49pkt

10.  Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym  (Pok)    minimalizacja –  waga 10%. Liczba uzyskanych punktów – 10,00pkt

11.  Oprocentowanie automatycznego lokowania środków powyżej kwoty 100000zł na

rachunkach gminy, na lokatach krótkoterminowych typu overnight  (Pov)–  maksymalizacja 

waga 10%. Liczba uzyskanych punktów – 9,20pkt.

 

Ostateczna ocena  punktowa oferty (łączna liczba uzyskanych punktów) – 96,69pkt

 

 

 

Termin wykonania zamówienia - od dnia 01.07.2013r. do dnia 30.06.2016r.