Urząd Miejski w Głownie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. systemu zagospodarowania odpadów w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Głownie.