Petycja o zabezpieczenie zlieleni przy ul. Morskiej.