Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym i przedłużeniu terminu wydania postanowienia i decyzji.