Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli (po aktualizacji) wynosi – 11 566,50 zł
Statystyczna liczba uczniów/wychowanków – 355
Statystyczna liczba uczniów/wychowanków niepełnosprawnych - 2

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji obowiązuje od 1 lipca 2022 r.