INFORMACJA

Zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych można dokonywać
do dnia 8 maja 2009 roku w godzinach pracy Urzędu (do godz. 16:00) w Urzędzie Miejskim w Głownie, ul. Dworska 4.

W załączeniu treść Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu i do Senatu

www.pkw.gov.pl/pkw2/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=1801&news_id=5717&layout=1&page=text