INFORMACJA
Zgodnie z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. z 2010r. Nr 72, poz. 467) kandydatów do obwodowych komisji wyborczych zgłaszają spośród wyborców danej gminy pełnomocnicy komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów lub upoważnione przez nie osoby.
Do składu obwodowej komisji wyborczej zgłasza się po jednym kandydacie komitetu wyborczego najpóźniej w 23 dniu przed dniem wyborów – t.j. 28 maja 2010r.

Zgłoszenia należy składać w Urzędzie Miejskim w Głownie ul.Dworska 4 pok. 4 w godzinach pracy urzędu pn. - pt. 8.00 - 16.00