BIP to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

Podstawa prawna:

Ustawa z 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej