Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w rejonie ulic: Dąbrowskiego, Kolejowa, Myśliwska, do rzeki Mrożycy i trasy nr 71 (ul. Łódzka)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ul. Sikorskiego 3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ul. Ostrołęckiej - Dz. Nr. ew. 2,3

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ul. Słowackiego - dz. nr ew. 176

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów połóżonych w rejonach ulic: Zgierskiej, Łowickiej, Pl. Wolności, Strażackiej, Młynarskiej, Dworskiej i terenów zalewu do rzeki Mrogi.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren: ul. Bielawskiej, do torów PKP - dz. nr. ew. 3/1, 3/2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren ul. Kopernika, Czackiego, Kasprowicza dz. nr ew. 131/4, 131/3, 131/6, 131/8, 131/9

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ulic Tuwima, Fabrycznej, Sikorskiego i granic miasta Głowna

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Głowna dla dz. o numerze ew. 18/31 oraz działki o numerze ew. 18/74

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren ulic Bielawskiej i ul. Wiejskiej działka o nr ewidencyjnym 9/2