Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Głownie:

p. Magdalena Kuszmider

inspektor@glowno.pl