Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Głownie
Dagmara Andrysiak – Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Miejskim w Głownie

Zadania Koordynatora ds. dostępności
Koordynator ds. dostępności realizuje w szczególności zadania z zakresu:
1) wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Miejski w Głownie;
2) przygotowania i koordynacji wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Miejski w Głownie;
3) monitorowania działalności Urzędu Miejskiego w Głownie w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Dagmara Andrysiak
Urząd Miejski w Głownie
ul. Norblina 1
95-015 Głowno
telefon: 42 719 16 97 wew. 170
e-mail: dandrysiak@glowno.pl