REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

95-015 Głowno

ul. Norblina 1

tel: (0-42)   719-28-37

kierownik: Justyna Białek

 

 

REFERAT OŚWIATY I INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

95-015 Głowno

ul. Norblina 1

tel: (0-42) 719-46-24

kierownik: Barbara Lisowska

 

 

REFERAT ORGANIZACYJNO -ADMINISTRACYJNY

95-015 Głowno

ul. Norblina 1

tel: (0-42) 719-16-97

kierownik: Magdalena Szczerba

 

 

REFERAT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

95-015 Głowno

ul. Młynarska 15

tel: (042) 719-11-14

kierownik: Arkadiusz Janiak

 

 

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA i ROLNICTWA

ul. Norblina 1

tel: (042) 237-25-45

kierownik: Przemysław Małecki 

 

 

REFERAT GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOSCIAMI

95-015 Głowno

ul. Młynarska 15

tel.(0-42) 719-11-42

kierownik: Adam Olejniczak

 

 

REFERAT FINANSOWO -BUDŻETOWY

95-015 Głowno

ul. Młynarska 15

tel:(0-42) 719-11-15

kierownik: Jadwiga Sadowska 

 

 

REFERAT PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOłECZNEJ

95-015 Głowno

ul. Młynarska 15

tel:(0-42) 237-25-46

kierownik: Rafał Jaśkowski

 

 

REFERAT DS. OBSŁUGI RADY MIEJSKIEJ

95-015 Głowno

ul. Dworska 4

tel: (0-42) 719-16-97 w. 950

kierownik: Arkadiusz Kaźmierczak

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

95-015 Głowno

ul. Dworska 4

tel: (0-42) 719-11-29

kierownik: Wiesława Wrońska

e-mail: usc@glowno.pl