Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Głownie

Kolorowy pasek

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Głownie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Głownie.

Data publikacji strony internetowej: 2008-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008-04-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację została aktualizacji dnia: 2020-10-26

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Arkadiusz Głowacki, adres poczty elektronicznej: aglowacki@glowno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 42 719 11 51. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Młynarskiej 15

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Młynarskiej.
 2. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 3. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku nie ma windy.
 6. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
 7. Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
  dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Istnieje możliwość skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Kontakt:  Magdalena Szczerba, ul. Norblina 1 pok. 10, e-mail: mszczerba@glowno.pl.

Budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Dworskiej 4

 1. Przed wejściem do budynku znajduję się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 2. Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Dworskiej.
 3. Do wejścia prowadzą  schody - brak możliwości wjazdu do budynku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim.
 4. Przy schodach do budynku znajduje się domofon umożliwiający przywołanie pracownika urzędu.
 5. Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 6. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 7. W budynku nie ma windy.
 8. W budynku znajduje się schodołaz.
 9. Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 10. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 11. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 12. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 13. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym
  dla osób niewidomych i słabowidzących.
 14. Istnieje możliwość skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Kontakt:  Magdalena Szczerba, ul. Norblina 1 pok. 10, e-mail: mszczerba@glowno.pl

Budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina 1

 1. Do budynku prowadzi 1 wejście:  od ul. Norblina.
 2. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach.
 3. Nad wejściem nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 4. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku na parterze przy wejściu znajduje się platforma przyschodowa.
 6. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.
 7. Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 8. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 11. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 12. Istnieje możliwość skorzystania przez osoby głuche z bezpłatnych usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu. Kontakt:  Magdalena Szczerba, ul. Norblina 1 pok. 10, e-mail: mszczerba@glowno.pl

Raport o stanie zapewnienia dostępności w Urzędzie Miejskim w Głownie

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim w Głownie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij